Došla sam u posetu Novog Sada, ali uvek volim da odaberem manja mesta u okruženju za svoj smeštaj. Petrovac je baš mirno i opušteno mesto, nisam se ni nadala tako bogatom turističkom sadržaju. Na kraju smo mnogo više vremena proveli ovde u Petrovcu…